Supplier Portaal

Elke leverancier kan gratis een webwinkel activeren of zijn eigen OCI-webwinkel aanbieden op de FreeSupplierPortal. Ons portaal is geïntegreerd met Xentral Station voor het ontvangen van digitale orders en het versturen van digitale bevestigingen, pakbonnen en facturen.